Brunnsborrning Stockholm

RING OSS -

Brunnsborrning Stockholm

Brunnsborrning i Stockholm för vatten och energi

Offert

Kvalitet

Med utbildade brunnsborrare garanterar vi brunnsborrning i högsta kvalitet. Vi har kompetensen att utföra hela projektet från förberedelser till färdigt resultat, vilket skapar trygghet och kostnadseffektiva lösningar för dig som kund.

Kundfokus

Vi kommunicerar kontinuerligt med våra kunder och för en löpande dialog under processen, för att du ska känna tillit under resans gång och även bli uppdaterad om projektets etapper. Du är alltid välkommen att ställa frågor när de uppstår.

En god investering

Att skaffa en borrad vattenbrunn eller bergvärme är en investering som höjer din livskvalitet och sänker dina energikostnader. Tillsammans med oss hittar vi den bästa lösningen för dig och dina behov.

Ska vi kontakta dig?

Fyll i nedan så ringer vi
dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Brunnsborrning Stockholm

Professionell brunnsborrning i Stockholm

Är du i behov av en ny vattenbrunn, eller planerar du att installera bergvärme? Om du bor i Stockholm eller i kringliggande område står vi till tjänst med brunnsborrning i Stockholm. Vi är specialiserade på de geologiska förhållandena i Stockholm med omnejd tack vare många utförda uppdrag åt både privatpersoner och företag. 

Kostnaderna påverkas dels av hur djupt man behöver borra för att nå grundvattnet eller rätt temperatur för uppvärmning, även markförhållandena spelar in i när priset avgörs. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Kostnaderna för att byta ut sin grävda vattenbrunn mot en borrad tar du igen eftersom en borrad vattenbrunn inte påverkas av ytvatten på samma sätt som en grävd brunn, och du krävs alltså inte på lika mycket underhåll. Dessutom är en borrad brunn inte lika känslig för torrperioder, som kan torrlägga en grävd brunn och ställa till det med vattenförsörjningen. 

Med en bergvärmepump kan du minska dina energikostnader med upp till 80%, och kostnaderna du lägger på att installera bergvärme tar du sedan in på de minskade utgifterna. Du kan även ansöka om ROT-avdrag när du ska installera bergvärme, vilket sänker dina kostnader ytterligare.

Välkommen att läsa mer om brunnsborrning här. Vi utför våra tjänster i Stockholm med omnejd.

Brunnsborrning - hur fungerar det?

För att komma åt grundvattnet till vattenbrunnen eller den lagrade solenergin via en energibrunn måste man borra djupt ner i berggrunden. Det kräver goda geologiska kunskaper, som vilka jord- och bergarter marken består av och hur deras skilda egenskaper påverkar brunnsborrningen. När vi borrar efter vatten använder vi alltid högteknologisk utrustning. Du kan läsa mer om brunnsborrarna som vi använder här.

Vid borrning av vattenbrunn måste man ta hänsyn till många faktorer, som till exempel närliggande brunnar, vägar och byggnader, vilka potentiella föroreningskällor som finns (saltvatten, metaller osv), de geologiska villkoren, fastighetsgränser med mera. I genomsnitt måste man borra ner till omkring 70 meters djup för att hitta en bra källa. Röret täcks av foder och isolering som hindrar att jord, ytvatten och annat material tränger igenom och förorenar brunnsvattnet.

När en energibrunn ska borras, som man gör i samband med installation av en bergvärmepump, måste man veta vilken typ av bergart man borrar i. Olika bergarter lagrar solenergin mer eller mindre effektivt, och leder även värme olika beroende på vilken typ av egenskaper bergarten har. Detta påverkar hur djupt man måste borra för att nå en temperatur som kan användas för att värma upp huset. Med hjälp av vätska som cirkulerar i röret som har placerats i berggrunden, leds värmen upp till huset och dess vatten- och värmesystem.

Eftersom bergvärme har låga driftkostnader samtidigt som den distribuerar värme till huset på ett effektivt sätt, kommer utgifterna för installationen så småningom ha tjänats in och du kan njuta av en miljövänlig och snål energiförbrukning under lång tid framöver.

Tjänster

Tack vare stor kunskap och en gedigen erfarenhet kan våra certifierade medarbetare hjälpa dig med flera olika tjänster. Vi borrar alltid tryggt och säkert men utför även alltid vårt arbete så smidigt som möjligt.

  • Borrning av brunn för vatten
  • Installation av bergvärme
  • Rådgivning

 

Genom vår långa erfarenhet kan vi garantera att vi alltid utför vårt arbete säkert, smidigt och tryggt.

  • Utbildade brunnsborrare
  • Gedigen kunskap
  • God dialog

Vi finns med under hela processen

Genom att låta våra certifierade brunnsborrare i Stockholm utföra din borrning undviker du otrevliga överraskningar, till exempel plötsliga ändringar som ökar dina kostnader. Vi utarbetar projektplanen och du slipper blanda in flera olika företag som ska ta ansvar för olika etapper av projektet. Du får ett prisförslag från oss som bland annat baseras på hur djup brunnsborrning som behöver göras och hur lång tid arbetet förväntas ta. Tiden påverkas av de geologiska förutsättningarna och komplexiteten i markförhållandena. Vi är angelägna om att du känner dig väl insatt genom processen utifrån de behov du har, och välkomnar en nära och aktiv dialog med dig för att du hela tiden ska känna dig uppdaterad om hur arbetet fortlöper.

Kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert redan idag om du planerar brunnsborrning, vi utför alltid brunnsborrning av högsta kvalitet.

OM OSS

Vi har lång erfarenhet av brunnsborrning i Stockholmsområdet som har gett oss god kännedom om landskapets varierande markförhållanden, vilket även ger de bästa förutsättningarna när du vill har kvalificerade brunnsborrare.

Läs mer om oss »

KONTAKT

UE Brunnsborrning

Råsundavägen 15
169 67, Solna
501122-3346

Integritetspolicy & Cookies

© 2020 Brunnsborrningstockholm.se. Alla rättigheter förbehållna.

uemedia logga